« Späť

Vianoce - báseň

Vianoce - báseň

(báseň sestry Lucie)

Túžobne čakané

Dieťatko Lásky dar

prišlo na svet

nikto ho nepozná

nikto ho nehľadá

miesta preň niet

len prostí pastieri

anjelmi pozvaní

kráčajú tam

kde v chlieve chudobnom

v náručí Matkinom

spočíva Pán

hviezda sa rozžiari

nebo sa rozjasní v najtmavšiu noc

dáva nám znamenie

k jasličkám aj nás zve

tajomná Moc

chcem aj ja Ježišu

vykročiť za tebou a česť ti vzdať

veď ty si z lásky len

prišiel na našu Zem

ja som tak rád

čo priniesť k jasličkám

chudobný som ja sám

 ťaží ma hriech

v slabosti padol som

Zlý radosť vyhnal von

stratil som smiech

nuž všetky previny

odpusť Syn jediný

Človek i Boh

s vďačnosťou pokľakám

môj dobrý Kráľ a Pán

u tvojich nôh...