« Späť

Viem, že dnes prídeš

Viem, že dnes prídeš

(báseň sestry Lucie - jeseň 2001)

Viem, že dnes prídeš

Tak túžobne ťa čakám

Minúty počítam a dlhé zdajú sa mi

Príď, prosím, príď už Milovaný

I stôl je prestretý a láska vyzerá ťa

S pohľadom upretým

Kým prekročíš prah dverí

Slovíčko pozdravu i úsmev, ktorý verí

Že radosť v tvojich očiach zriem

Hoc´ celkom prosto si ťa vítam

Ja viem to iste, že ťa milujem

Keď sa už ku mne približuješ

Tak srdce začne búšiť tiež

Tu nežne si ma v náruč skryješ

A zjavne viem to že ma miluješ

A vtedy slová zbytočné sa zdajú

Keď obe srdcia láskou pretekajú

Ja navždy chcem ti zostať oddaná

A Bohu spievať s vďakou „Hosana“

foto: S. Teofila Eliášová